HR | EN | DE | IT
Radno vrijeme: pon.-pet.: 08:00-21:00 sub.: 08:00-14:00
Dentex
Dogovorite pregled
X

Kontaktirajte nas

Nazovite nas

Za sve informacije i preglede javite se na: 023 251 660.

Pošaljite nam poruku putem kontakt forme

Pošaljite nam poruku za sva pitanja, probleme ili zahtjeve koje imate.

Politika privatnosti

Politika privatnosti DENTEX d.o.o.

Općenito

DENTEX d.o.o. (OIB: 61739231338) iz Zadra, Nikole Tesle 12/b, kao voditelj obrade se obvezuje da će štititi povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika. Osobni podaci korisnika su jedno od područja kojemu voditelj obrade posvećuje posebnu brigu i pažnju, jer je svjestan osjetljive naravi tog područja.

DENTEX d.o.o.u svom poslovanju korisnicima pruža sljedeće usluge:
• Dijagnostika
• Estetska stomatologija
• Dentalna protetika
• Oralna kirurgija
• Dentalna implantologija
• Parodontologija
• Preventivna stomatologija
• Oralna higijena
• Restaurativna stomatologija
• Dječja stomatologija
• Dentalni laboratorij

DENTEX d.o.o. štiti osobna prava svakog pojedinca čije podatke obrađuje uključujući zaposlenike, klijente, dobavljače i ostale ugovorne partnere, zainteresirane stranke itd. bez obzira na način ili metode kojima se do takvih osobnih podataka došlo. Zbog toga je DENTEX d.o.o. definirao standarde sigurnosti za obradu, pohranu i prijenos osobnih podataka kako bi se osigurala adekvatna zaštita osobnih podataka i prava svih ispitanika.

DENTEX d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke zakonito, pošteno i transparentno, sukladno važećim propisima.

Informacije o osobnim podacima koje DENTEX d.o.o. obrađuje dobiva ili od Vas kao ispitanika ili iz nekog drugog izvora ovisno o vrsti poslovnog odnosa, odnosno o osnovi i svrsi obrade, ali samo u opsegu koji je nužan (primjerice ili za izvršenje nekog ugovora ili za radnje koje prethode odobrenju nekog ugovora ili u svrhu poštivanja pravnih obveza DENTEX d.o.o. kao voditelja obrade temeljem nekog propisa ili u svrhu legitimnog interesa voditelja obrade ili na temelju Vaše privole).

Svi zaposlenici tvrtke DENTEX d.o.o. upoznati su s uvjetima tajnosti podataka te ih smiju obrađivati samo oni koji su ovlašteni za obradu određenih podataka i ne smiju ih učiniti dostupnima bilo kojoj neovlaštenoj osobi. Neovlaštenim osobama smatraju se i zaposlenici kojima pristup tim podacima nije nužan za ispunjenje radnih obveza. Dužnost zaštite osobnih i drugih podataka vrijedi neograničeno, i po prestanku odnosa s voditeljem obrade.

Prikupljanje i korištenje osobnih podataka korisnika

DENTEX d.o.o. prikuplja podatke prvenstveno izravno od Korisnika i Potencijalnih korisnika.
DENTEX d.o.o. prikuplja i obrađuje sljedeće podatke Korisnika i Potencijalnih korisnika:
• temeljne osobne podatke: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj, datum rođenja, spol, podatke za kontakt (adresa elektroničke pošte, broj telefona)
• komunikaciju Korisnika i Potencijalnih korisnika s DENTEX: pisana ili elektronička komunikacija, komunikacija na društvenim mrežama,
• druge podatke koje korisnik dobrovoljno naknadno doda u svom profilu.
Isključivo DENTEX d.o.o. i obrađuje sljedeće podatke vezane uz liječenje Korisnika i Potencijalnih korisnika i to: opis prošlog i trenutačnog zdravstvenog stanja, radiološke snimke, kliničke fotografije i otiske, plan tretmana i troškova, suglasnost za liječenje.
Za pravilnost, potpunost i ažurnost podataka koje unesu korisnici voditelj obrade ne odgovara.
Informacije o osobnim podacima koje voditelj obrade obrađuje dobiva ili od Vas kao ispitanika ili iz nekog drugog izvora ovisno o vrsti poslovnog odnosa, odnosno o osnovi i svrsi obrade, ali samo u opsegu koji je nužan (primjerice ili za izvršenje nekog ugovora ili za radnje koje prethode odobrenju nekog ugovora ili u svrhu poštivanja pravnih obveza voditelja obrade temeljem nekog propisa ili u svrhu legitimnog interesa voditelja obrade ili na temelju Vaše privole.

Koristeći ove mrežne stranice pristajete na prikupljanje i korištenje osobnih podataka korisnika sukladno navedenim uvjetima. Korisnici su nadalje suglasni da DENTEX d.o.o. može prema vlastitom nahođenju bez prethodne najave izmijeniti, preinačiti, dopuniti, ukloniti ili na bilo koji drugi način ažurirati ove uvjete zaštite osobnih podataka. Sve će promjene biti objavljene na ovim mrežnim stranicama kako bi svi korisnici bili u potpunosti upoznati s vrstom osobnih podataka koji se prikupljaju, načinom korištenja i uvjetima pod kojima se ovi podaci mogu pružiti na uvid. Ovom Politikom privatnosti uređuje se način korištenja osobnih podataka koje korisnici dobrovoljno ustupaju kad pristupaju ovim stranicama.

Međutim, DENTEX d.o.o. pridržava pravo da u izvanrednim situacijama provede dodatnu obradu podataka u opsegu koji je dopušten ili propisan zakonom, odnosno kao dio pravnog postupka ili kaznene istrage. U nastavku je detaljno opisano kako se i kada prikupljaju osobni podaci korisnika.

Načini i svrhe obrade osobnih podataka

Sve vrste podataka Korisnika i Potencijalnih korisnika DENTEX d.o.o. obrađuje u sljedeće svrhe:
• izvršenje ugovora
• ispunjavanje zakonskih obveza
DENTEX d.o.o. osobne podatke obrađuje prvenstveno u svrhu zaključivanja ugovora i izvršenja ugovora između DENTEX d.o.o. i Korisnika.
Obrada podataka u gore navedene svrhe nužna je pretpostavka za izvršenje ugovora ili poduzimanje aktivnosti na zahtjev Potencijalnog korisnika prije sklapanja ugovora. U slučaju da Korisnik ne želi pružiti podatke nužne u svrhe sklapanja i izvršenja ugovora, DENTEX d.o.o. neće moći sklopiti ugovor i/ili izvršiti pojedine radnje vezane uz izvršenje ugovora.
DENTEX d.o.o. podatke o liječenju korisnika obrađuje u svrhu ispunjavanja zakonske obveze o vođenju i čuvanju dentalne dokumentacije prema Zakonu o dentalnoj medicini.
Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest poštivanje zakonskih obveza.

Za pristup većini usluga DENTEX d.o.o. nije potrebna nikakva prijava/ registracija pa se stranice mogu koristiti bez otkrivanja identiteta korisnika. Međutim, za pristup nekim uslugama potrebno se prijaviti/ registrirati. Prilikom prijave potrebno je popuniti određena polja (neka se obvezno popunjavaju, a druga po želji). Ako korisnik u takvim situacijama odluči uskratiti osobne podatke koji se traže, neće moći pristupiti traženim stranicama, a DENTEX neće moći odgovoriti na njegov upit/ zahtjev. Osobni se podaci obrađuju isključivo u svrhe u koje se prikupljaju i o kojima se korisnik obavještava i daje svoj pristanak u trenutku prikupljanja podataka. Primjerice, DENTEX d.o.o. može prikupljati i koristiti osobne podatke korisnika u svrhu informiranja o proizvodima i uslugama, slanja promidžbenih poruka o drugim proizvodima i uslugama koje bi korisnika mogle zanimati te u svrhu komunikacije s korisnicima.

Gdje se osobni podaci obrađuju

DENTEX d.o.o. osobne podatke u pravilu obrađuje u Republici Hrvatskoj. Iznimno ih DENTEX d.o.o. obrađuje i u drugim državama, i to u pravilu državama članicama Europske unije. Bez obzira na lokalitet obrade osobnih podataka, isti se uvijek obrađuju uz osiguravanje odgovarajuće zaštite osobnih podataka, minimalno na način kao da se osobni podaci obrađuju u Republici Hrvatskoj.

Prosljeđivanje osobnih podataka

DENTEX d.o.o. podatke Korisnika i Potencijalnih korisnika nikada ne prodaje. Podatke ne prosljeđuje i ne razmjenjuje ni s kojim drugim pravnim ili fizičkim osobama, osim u sljedećim slučajevima:
• ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona
• ako za obavljanje pojedinih poslova angažira drugu osobu kao izvršitelja dijela aktivnosti ili obrade (npr. specijalizirani medicinski zahvati, djelatnost dentalnog laboratorija, prijevoz putnika i sl.). Izvršitelji obrade djeluju isključivo po nalogu DENTEX-a d.o.o. koji osigurava sve mjere zaštite podataka kao da ove poslove obavlja sam DENTEX d.o.o.

U slučaju da radi sklapanja određenog pravnog posla DENTEX-u d.o.o. dostavljate osobne podatke trećih osoba, DENTEX d.o.o. će Vas držati odgovornima za raspolaganje njihovim osobnim podacima te za prenošenje sadržaja ove Informacije istim osobama.

Prikupljeni osobni podaci mogu se ustupiti trećim osobama u još dva slučaja: 1) ako se poslovna djelatnost tvrtke koja upravlja ovim mrežnim stranicama i osobnim podacima korisnika pohranjenim na njima proda, dodijeli ili prenese trećim osobama, u kojem slučaju su kupac, pravni sljednik ili osoba na koju se prenosi poslovanje obvezni postupati s osobnim podacima sukladno ovim uvjetima; 2) zbog zakonom propisanih uvjeta, sudskog naloga ili zahtjeva državnih tijela, odnosno ako je otkrivanje podataka neophodno u svrhu pravnoga postupka ili kaznene istrage.

Kako štitimo osobne podatke

DENTEX d.o.o. podatke štiti primjenom raznih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite podataka. Te mjere uključuju sljedeće:
• primjenu mjera zaštite na sustavima na kojima se nalaze podaci Korisnika i /ili Potencijalnih korisnika
• provođenje redovitih kontrola sigurnosnih mjera i mjera zaštite podataka
• kontinuiranu edukaciju radnika

Korisnik ima pravo provjeravati jesu li njegovi podaci pohranjeni na ovim mrežnim stranicama ažurirani i točni. Korisnik također ima pravo zatražiti da se obustavi isporuka svih obavijesti i poruka na njegovu adresu te da se svi prikupljeni podaci izbrišu. Želite li ostvariti to pravo, pošaljite elektroničku poruku na adresi info@dentex-croatia.com. U poruci navedite adresu stranice na kojoj ste dali svoje osobne podatke i označite koje podatke želite ispraviti, osvježiti ili brisati. Po primitku zahtjeva za brisanjem osobnih podataka, Vaši će podaci biti izbrisani u primjerenom roku. Također, na Vaš će Vas zahtjev DENTEX d.o.o. u primjerenom roku obavijestiti je li i koje Vaše osobne podatke prikupio tijekom Vaših posjeta internetskoj stranici DENTEX d.o.o. Zahtjevi za brisanjem podataka podliježu važećim zakonskim propisima i etičkim standardima za čuvanje, izvještavanje i dokumentiranje osobnih podataka.

Za zaštitu sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka korisnika koje DENTEX d.o.o. prikuplja online, koristi propisane sigurnosne tehnologije i postupke, a podaci su zaštićeni i lozinkama. Tijekom obrade koristi sve potrebne mjere za zaštitu osobnih podataka od gubitka, zloporabe, neovlaštenog pristupa, prijenosa, izmjene ili uništenja, kao i sve potrebne sigurnosne mjere kako bi osobne podatke zaštitio od navedenih opasnosti.

Većina usluga dostupnih na mrežnim stranicama tvrtke DENTEX d.o.o. namijenjena je osobama starijim od 18 godina. Osobe koje traže informacije o lijekovima za primjenu kod djece moraju biti starije od 18 godina. Bez prethodnoga odobrenja roditelja ili skrbnika nećemo svjesno prikupljati, koristiti niti dijeliti osobne podatke osoba mlađih od 18 godina. Roditelje ćemo 1) obavijestiti o vrsti osobnih podataka koji se prikupljaju od osoba mlađih od 18 godina i 2) ponuditi im mogućnost opoziva suglasnosti za prikupljanje, korištenje i ustupanje osobnih podataka njihove djece trećim osobama. DENTEX d.o.o. strogo se pridržava svih zakonskih propisa o zaštiti maloljetnika.

Rokovi pohrane osobnih podataka

Vaši osobni podaci bit će obrađeni ručnim i elektroničkim alatima i na način koji osigurava njihova sigurnost i povjerljivost.

Vaši osobni podaci čuvaju se ne dulje od onoga što je nužno za postizanje svrhe za koje su obrađeni, ne dovodeći u pitanje zakonske rokove čuvanja, a ako su podaci pridobljeni na temelju privole, do povlačenja.

Isto tako, Vaši osobni podaci mogu se obrađivati i dulje vrijeme, ako se radi o objektivnim razlozima koji dovode do produljenja rokova čuvanja podataka i izvan prethodno navedenog roka (primjerice u slučaju postupaka pred sudom i dr.). Rokove čuvanja podataka u određenim slučajevima obrada za koje nije zakonom propisan rok čuvanja, određuje DENTEX d.o.o., kao voditelj obrade, s tim da se u tim slučajevima podaci čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju.

Prava ispitanika

Pisanim zahtjevom poslanim na adresu: DENTEX d.o.o., Zadar, Nikole Tesle 12/b, s naznakom »za Službenika za zaštitu osobnih podataka«, možete zahtijevati pristup, dopunu, ispravak, blokiranje odn. ograničenje obrade ili brisanje (»pravo na zaborav«) osobnih podataka, prigovoriti obradi podataka koji se obrađuju s njim u svezi, te zahtijevati prijenos podataka. Privole dane u svrhu obrade osobnih podataka možete u bilo koje doba trajno ili privremeno, u cijelosti ili djelomično povući pisanim zahtjevom poslanim na adresu: DENTEX d.o.o., Zadar, Nikole Tesle 12/b, s naznakom »za Službenika za zaštitu osobnih podataka«. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se na temelju privole vršila do njenog povlačenja.

Također imate pravo uložiti i pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, ukoliko smatrate da se Vaši osobni podaci pohranjuju ili na kakav drugi način obrađuju u suprotnosti s važećim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Kontakt

Za sva pitanja vezana, poteškoće ili primjedbe vezano uz privatnost podataka molimo obratite se službeniku za zaštitu osobnih podataka na adresi:
1. Službenik za zaštitu osobnih podataka DENTEX d.o.o., Zadar, Nikole Tesle 12/b, e-mail: info@dentex-croatia.com ili tel br. +385 23 251 660.

Ažuriranje politike privatnosti

Periodično možemo ažurirati našu politiku o privatnosti. Ažuriranja naše politike o privatnosti biti će objavljena na oglasnoj ploči u našim poslovnim prostorijama i na web stranici. Sve dopune stupaju na snagu u trenutku njihove objave na našoj oglasnoj ploči i na web stranici. Stoga, savjetujemo Vam da redovito obraćajte pažnju na našu oglasnu ploču i web stranicu kako biste bili obavješteni o mogućim ažuriranjima.

Zadar, 24.05.2018.

DENTEX d.o.o.