HR | EN | DE | IT
Radno vrijeme: pon.-pet.: 08:00-20:00 sub.: 08:00-14:00
Dentex WhatClinic.com

Politika privatnosti

Politika privatnosti DENTEX d.o.o.

OPĆENITO

Dentalni centar DENTEX društva DENTEX d.o.o., stomatološka djelatnost smješten je u gradu Zadru, u ulici Nikole Tesle 12/b. Od svog osnutka do danas, Dentex se ostvario kao moderan, inovativan i visokotehnološki centar. Stručni tim doktora i asistenata, najnovija tehnologija implementirana u svoj dentalnoj opremi, vrhunski dentalni materijali, suvremeni dentalni laboratorij i briga za pacijenta omogućili su da nastavi svoju misiju – Dentex 360.

DENTEX štiti osobna prava svakog pojedinca čije podatke obrađuje uključujući zaposlenike, klijente, dobavljače i ostale ugovorne partnere, zainteresirane stranke itd. bez obzira na način ili metode kojima se do takvih osobnih podataka došlo. Zbog toga je DENTEX definirao standarde sigurnosti za obradu, pohranu i prijenos osobnih podataka kako bi se osigurala adekvatna zaštita osobnih podataka i prava svih ispitanika.

DENTEX prikuplja i obrađuje osobne podatke zakonito, pošteno i transparentno, sukladno važećim propisima.

Podaci koji su prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe prikupljat će se isključivo u onom opsegu u kojem je to nužno te obrađivati na način koji je u skladu s tim svrhama. Prikupljeni podaci čuvat će se onoliko dugo koliko je potrebno s obzirom na svrhu prikupljanja te će se nakon ispunjenja svrhe brisati.

Svi zaposlenici tvrtke DENTEX upoznati su s uvjetima tajnosti podataka te ih smiju obrađivati samo oni koji su ovlašteni za obradu određenih podataka i ne smiju ih učiniti dostupnima bilo kojoj neovlaštenoj osobi. Neovlaštenim osobama smatraju se i zaposlenici kojima pristup tim podacima nije nužan za ispunjenje radnih obveza.

 

PRIKUPLJANJE I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA

Ovom se Politikom privatnosti uređuje način prikupljanja, čuvanja i korištenja osobnih podataka korisnika mrežnih stranica i odnosi se isključivo na podatke prikupljene iz mrežnih izvora koji sadrže poveznicu na ove stranice i isključuje prikupljanje osobnih podataka iz bilo kojih drugih izvora. Koristeći ove mrežne stranice pristajete na prikupljanje i korištenje osobnih podataka korisnika sukladno navedenim uvjetima. Korisnici su nadalje suglasni da DENTEX može prema vlastitom nahođenju bez prethodne najave izmijeniti, preinačiti, dopuniti, ukloniti ili na bilo koji drugi način ažurirati ove uvjete zaštite osobnih podataka. Sve će promjene biti objavljene na ovim mrežnim stranicama kako bi svi korisnici bili u potpunosti upoznati s vrstom osobnih podataka koji se prikupljaju, načinom korištenja i uvjetima pod kojima se ovi podaci mogu pružiti na uvid.

Politiku privatnosti DENTEX jednostavno je pronaći jer se nalazi na početnoj stranici, a stranica je povezana i sa svim mjestima unutar mrežnih stranica gdje se prikupljaju osobni podaci korisnika. Gdje god je potrebno, na mjestima prikupljanja podataka, nalaze se dodatna objašnjenja o svrsi prikupljanja i korištenja osobnih podataka. Ovim Politikom privatnosti uređuje se način korištenja osobnih podataka koje korisnici dobrovoljno ustupaju kad pristupaju ovim stranicama.

Za potrebe ove Politike privatnosti pojmom „osobni podatak” smatra se svaki podatak – ime i prezime, e-adresa, IP adresa i sl. – na temelju kojeg se korisnika može identificirati. DENTEX u pravilu ne obrađuje osobne podatke bez odobrenja korisnika. Međutim, DENTEX pridržava pravo da u izvanrednim situacijama provede dodatnu obradu podataka u opsegu koji je dopušten ili propisan zakonom, odnosno kao dio pravnog postupka ili kaznene istrage. U nastavku je detaljno opisano kako se i kada prikupljaju osobni podaci korisnika.

Za pristup većini usluga DENTEX-a nije potrebna nikakva prijava/ registracija pa se stranice mogu koristiti bez otkrivanja identiteta korisnika. Međutim, za pristup nekim uslugama potrebno se prijaviti/ registrirati. Prilikom prijave potrebno je popuniti određena polja (neka se obvezno popunjavaju, a druga po želji). Ako korisnik u takvim situacijama odluči uskratiti osobne podatke koji se traže, neće moći pristupiti traženim stranicama, a DENTEX neće moći odgovoriti na njegov upit/ zahtjev. Osobni se podaci obrađuju isključivo u svrhe u koje se prikupljaju i o kojima se korisnik obavještava i daje svoj pristanak u trenutku prikupljanja podataka. Primjerice, DENTEX može prikupljati i koristiti osobne podatke korisnika u svrhu informiranja o proizvodima i uslugama, slanja promidžbenih poruka o drugim proizvodima i uslugama koje bi korisnika mogle zanimati te u svrhu komunikacije s korisnicima.

DENTEX Izričito izjavljuje da neće prodavati, dijeliti ili na bilo koji drugi način, osim kako je uređeno ovom Politikom privatnosti, ustupiti korisnikove osobne podatke trećim osobama. Osobni podaci korisnika povremeno će se davati trećim osobama koje se unajmljuju za pružanje određenih usluga u ime ili za DENTEX ili u svezi s drugim poslovnim djelatnostima tvrtke DENTEX na daljnju obradu, čija je svrha podudarna s prvobitnom svrhom prikupljanja podataka, kao što je isporuka usluga korisnicima, analiza usluga ili tehnička podrška. Ti davatelji usluga ugovorno se obvezuju koristiti osobne podatke isključivo u ugovorene svrhe i izričito izjavljuju da neće prodavati osobne podatke trećim osobama, niti će ih ustupati trećim osobama osim u slučaju kad to nalažu zakonom propisani uvjeti. U slučaju ustupanja osobnih podataka korisnika trećim osobama, DENTEX će poduzeti sve potrebne mjere da se podaci obrađuju isključivo u svrhe podudarne sa svrhom prikupljanja i u okvirima u kojima su podaci prvobitno prikupljani.

Prikupljeni osobni podaci mogu se ustupiti trećim osobama u još dva slučaja: 1) ako se poslovna djelatnost tvrtke koja upravlja ovim mrežnim stranicama i osobnim podacima korisnika pohranjenim na njima proda, dodijeli ili prenese trećim osobama, u kojem slučaju su kupac, pravni sljednik ili osoba na koju se prenosi poslovanje obvezni postupati s osobnim podacima sukladno ovim uvjetima; 2) zbog zakonom propisanih uvjeta, sudskog naloga ili zahtjeva državnih tijela, odnosno ako je otkrivanje podataka neophodno u svrhu pravnog postupka ili kaznene istrage.

Korisnik ima pravo provjeravati jesu li njegovi podaci pohranjeni na ovim mrežnim stranicama ažurirani i točni. Korisnik također ima pravo zatražiti da se obustavi isporuka svih obavijesti i poruka na njegovu adresu te da se svi prikupljeni podaci izbrišu. Želite li ostvariti to pravo, pošaljite elektroničku poruku na adresu info@dentex-croatia.com. U poruci navedite adresu stranice na kojoj ste dali svoje osobne podatke i označite koje podatke želite ispraviti, osvježiti ili brisati. Po primitku zahtjeva za brisanjem osobnih podataka, Vaši će podaci biti izbrisani u primjerenom roku. Također, na Vaš će Vas zahtjev DENTEX u primjerenom roku obavijestiti je li i koje Vaše osobne podatke prikupio tijekom Vaših posjeta internetskoj stranici DENTEX. Zahtjevi za brisanjem podataka podliježu važećim zakonskim propisima i etičkim standardima za čuvanje, izvještavanje i dokumentiranje osobnih podataka.

Za zaštitu sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka korisnika koje DENTEX prikuplja online koristi propisane sigurnosne tehnologije i postupke, a podaci su zaštićeni i lozinkama. Tijekom obrade koristi sve potrebne mjere za zaštitu osobnih podataka od gubitka, zloporabe, neovlaštenog pristupa, prijenosa, izmjene ili uništenja, kao i sve potrebne sigurnosne mjere kako bi osobne podatke zaštitio od navedenih opasnosti.

DENTEX može prikupljati i obrađivati anonimne podatke o pristupu svojim mrežnim stranicama i pretragama koje posjetitelji provode. Takvi anonimni podaci koriste se u svrhu poboljšanja pohranjenih sadržaja, odnosno za prikupljanje skupnih statističkih podataka o posjetiteljima u svrhu internog istraživanja tržišta. U tu svrhu mrežne stranice tvrtke DENTEX koriste kolačiće (cookies) koji prikupljaju podatke o korisnikovoj adresi e-pošte i nazivu domene (npr. „bigmail.com” s adrese e-pošte john@bigmail.com) te datumu i vremenu pristupanja stranicama. Kolačići koje postavlja naš mrežni poslužitelj ne mogu se koristiti za otkrivanje identiteta pojedinačnih korisnika. Kolačić je mala tekstna datoteka koju poslužitelj mrežnih stranica šalje korisnikovu pregledniku i pohranjuje na tvrdom disku korisnikova računala. Kolačići ne oštećuju računalo. Postavke korisnikova preglednika mogu se urediti tako da preglednik obavješćuje korisnika o slanju kolačića, pri čemu korisnik može odlučiti hoće li ih prihvatiti ili ne. DENTEX može povremeno unajmiti treće osobe za pomoć pri prikupljanju i obradi podataka opisanih u ovom poglavlju. DENTEX može povremeno koristiti i mrežne oznake (tj. digitalne slike poznate i kao akcijske oznake, jednopikselne GIF slike, čiste GIF slike, nevidljive GIF slike i GIF slike 1×1) kao pomoć pri isporuci kolačića, odnosno za isporuku usluga drugih tvrtki za oglašavanje. Te se mrežne oznake postavljaju na mrežne oglase / reklame koji dovode korisnike na mrežne stranice tvrtke DENTEX. Te se mrežne oznake koriste za brojanje korisnika koji pristupaju našim stranicama, odnosno za izradu statistika o učinkovitosti promocijskih kampanja (uključujući brojanje pristupa pojedinim stranicama, prikupljanje informacija o pregledanim sadržajima i sl.). Zbog kolačića i mrežnih oznaka koje se postavljaju na korisnikovo računalo i treće osobe koje su partneri DENTEX-a u oglašavanju mogu prikupljati anonimne, skupne statističke podatke o posjetiteljima koji su pristupili drugim stranicama. DENTEX Izričito izjavljuje da neće koristiti kolačiće i mrežne oznake u svrhu prikupljanja osobnih podataka koji mogu poslužiti za izravnu identifikaciju korisnika, kao što su imena, poštanske adrese, adrese e-pošte ili telefonski brojevi. Za dodatne informacije o mrežnim oznakama i kolačićima koji se koriste za mrežno oglašavanje, odnosno u cilju odustajanja od ciljanog mrežnog oglašavanja, posjetite mrežnu stranicu Network Advertising Initiative.

DENTEX koristi uslugu Google Analytics u svrhu racionalizacije internetskih stranica: (i) optimizacijom internetskog prometa, tj. posjeta internetskoj stranici tvrtke i prelazaka na druge internetske stranice koje su dio poslovnog sustava DENTEX-a te, po potrebi, (ii) objedinjavanjem sadržaja i optimizacijom web-stranica. Google Analytics je usluga koju pruža Google Inc. Google, a koja obuhvaća detaljne statističke podatke o posjetima web-stranicama i mjestima s kojih su im korisnici pristupili te mjeri rezultate konverzije i prodaje. Uz pomoć kolačića koji su pohranjeni na vašem računalu, Google Analytics analizira na koji način korisnici upotrebljavaju naše internetske stranice.

Na podatke o upotrebi internetskih stranica DENTEX-a koji se skupljaju uz pomoć kolačića, uključujući i vašu IP adresu, primjenjuju se algoritmi koji jamče anonimnost korisnika, a podaci se šalju na Googleove poslužitelje u SAD-u. Više informacija o tome na koji se način skriva IP adresa potražite ovdje. Google će za DENTEX izvršiti obradu podataka prikupljenih uz pomoć kolačića s ciljem ocjenjivanja načina upotrebe te sastavljanja izvješća o aktivnostima na internetskim stranicama te će ta izvješća isporučiti DENTEX-u radi analize. Google ima pravo proslijediti ove podatke trećim osobama u skladu sa zakonskim obvezama ili u slučaju da analizu u ime Googlea provodi treća osoba. Ni u kojem slučaju Google neće spajati ni povezivati vašu IP adresu s drugim podacima s kojima raspolaže. U postavkama vašeg internetskog preglednika možete onemogućiti preuzimanje i pohranjivanje kolačića. Za to upotrijebite dodatak za internetski preglednik koji možete preuzeti ovdje. Primite na znanje da u tom slučaju nećete moći upotrebljavati sve funkcije koje su dostupne na našim internetskim stranicama. Upotrebom naših internetskih stranica dajete svoje odobrenje da Google prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke na prethodno opisan način i u prethodno navedene svrhe.

Većina usluga dostupnih na mrežnim stranicama tvrtke DENTEX namijenjena je osobama starijim od 18 godina. Osobe koje traže informacije o lijekovima za primjenu kod djece moraju biti starije od 18 godina. Bez prethodnoga odobrenja roditelja ili skrbnika DENTEX neće svjesno prikupljati, koristiti niti dijeliti osobne podatke osoba mlađih od 18 godina. Roditelje će DENTEX 1) obavijestiti o vrsti osobnih podataka koji se prikupljaju od osoba mlađih od 18 godina i 2) ponuditi im mogućnost opoziva suglasnosti za prikupljanje, korištenje i ustupanje osobnih podataka njihove djece trećim osobama. DENTEX se strogo pridržava svih zakonskih propisa o zaštiti maloljetnika.

 

ROKOVI POHRANE OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci bit će obrađeni ručnim i elektroničkim alatima i na način koji osigurava njihova sigurnost i povjerljivost.

Osobni se podaci čuvaju sukladno važećim zakonskim propisima te brišu čim se ispuni svrha za koju se prikupljaju, a ako su podaci pridobiveni na temelju privole, do njezina povlačenja.

Isto tako, Vaši osobni podaci mogu se obrađivati i dulje vrijeme, ako se radi o objektivnim razlozima koji dovode do produljenja rokova čuvanja podataka i izvan prethodno navedenog roka (primjerice u slučaju postupaka pred sudom i dr.). Rokove čuvanja podataka u određenim slučajevima obrada za koje nije zakonom propisan rok čuvanja, određuje DENTEX kao voditelj obrade, s tim da se u tim slučajevima podaci čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju.

 

PRAVA ISPITANIKA

Pisanim zahtjevom poslanim na adresu: DENTEX d.o.o., 23 000 Zadar, Nikole Tesle 12/b, s naznakom za “Službenika za zaštitu osobnih podataka” možete zahtijevati pristup, dopunu, ispravak, blokiranje odn. ograničenje obrade ili brisanje (»pravo na zaborav«) osobnih podataka, prigovoriti obradi podataka koji se obrađuju s njim u svezi, te zahtijevati prijenos podataka.

Privole dane u svrhu obrade osobnih podataka možete u bilo koje doba trajno ili privremeno, u cijelosti ili djelomično povući pisanim zahtjevom poslanim na adresu:
DENTEX d.o.o., 23 000 Zadar, Nikole Tesle 12/b, s naznakom »za Službenika za zaštitu osobnih podataka«. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se na temelju privole vršila do njenog povlačenja.

 

KONTAKT

Ako imate pitanja ili pritužbi u vezi s ovom Politikom privatnosti ili biste nam htjeli uputiti komentare i prijedloge za poboljšanje, obratite nam se elektroničkom porukom na adresu info@dentex-croatia.com, ili tel br. +385 23 251 660.

Za sva pitanja vezana, poteškoće ili primjedbe vezano uz privatnost podataka molimo obratite se službeniku za zaštitu podataka na adresi: DENTEX d.o.o., 23 000 Zadar, Nikole Tesle 12/b, s naznakom »za Službenika za zaštitu osobnih podataka«.

Također imate pravo uložiti i pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, ukoliko smatrate da se Vaši osobni podaci pohranjuju ili na kakav drugi način obrađuju u suprotnosti s važećim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.